Om du är en nörd eller intresserad av AI är namnet IBM Watson förmodligen bekant för dig. Om du inte är en nörd är det kanske ett av de namn som du har hört talas om men som du inte riktigt vet vad det är. Nåväl, frukta inte, för vi är här för att upplysa dig!

IBM Watson är en plattform för kognitiv databehandling som har utvecklats av IBM. Den använder naturlig språkbehandling och maskininlärning för att besvara frågor som ställs på vanlig engelska. Med andra ord kan den förstå mänskligt tal och lära sig av erfarenhet. IBM hoppas att detta ska kunna skapa möjligheter för företag att ha AI-personal, men funkar det? Låt oss titta på vad folk har sagt om Watson:

Vissa säger att Watson är framtiden för artificiell intelligens. Den har använts inom ett antal områden, t.ex. hälsovård och kundtjänst i detaljhandeln. I ett fall användes den till och med för att hjälpa till att planera en stads trafikflöde! Det finns dock vissa nackdelar. Watson kräver till exempel mycket data för att fungera korrekt. Detta kan vara svårt att få till. Det krävs inte bara en liten databas, utan enorma mängder stordata för att fungera på bästa sätt. Det kan vara extra svårt för branschen som sjukvårdsbranschen som måste ta hänsyn till patientskydd och sekretess.

En del menar att detta bara handlar om IBM Watson och inte den här typen av AI generellt sett. Medans andra menar att vi inte kommit tillräckligt långt för att AI ska kunna ersätta anställda. Det krävs mycket utveckling, träning och översyn för att få det att fungera på rätt sätt. Dessutom kräver det en ordentlig översyn och övervakning för att se till att det inte sker några fel. Saker kan vara rätt enligt de regler man satt upp, men ändå inte ge rätt resultat, speciellt inom sjukvård där det är små faktorer i patiensens hälsa som spelar roll.

Vad tycker du? Är IBM Watson framtiden för nördarna? Eller är den här typen av AI inte redo för att användas?